Oversigt over gårde
Kort over gårdenes placering
Om økoturisme
Landsforeningen for Økologisk Landboturisme
Reserver overnatninger eller bestil en brochure
Links




Landsforeningen for Økologisk Landboturisme

Økologi betyder oplevelser, helhed og ansvar for naturen.
Feriemuligheder med indhold

Landsforeningen blev oprettet i foråret 2000.
Dens formål er:
At fremme og forbedre vilkårene for dansk økologisk landboturisme, således at økologisk landboturisme bliver en reel indtjeningsmulighed.

Foreningen optager folk, der støtter dette formål. Kontingent er 200 kr. pr. år. Medlemmer kan blive optaget i denne brochure, der distribueres i 50.000 eksemplarer i hele verden, ligesom vi annoncerer målrettet i bl.a. Tyskland med vore tilbud. Der betales særskilt for deltagelse i brochure.

Økologi som turistprodukt
På europæisk plan vil der være et voksende marked for at holde ferie i landområder med økologi og naturbevarelse på dagsordenen.
Den europæiske sammenslutning af øko-landboturister ECEAT mener, at der er tale om at ca. 15% af alle turister i fremtiden vil efterspørge økologisk og sund levevis i deres ferie.
Den primære målgruppe vil være yngre familier med børn, der opdrages til grøn bevidsthed og som i ferien vil opleve hvordan grøntsagerne gror og dyrene har det. De vil simpelthen gerne have et personligt kendskab til - og gerne have fingre i det.
Derfor er det vigtigt for økologer at sælge livsstil. Dvs. stille sit sted til rådighed for oplevelser om ægthed, sundhed og ansvarlighed i forhold til kommende generationer.

Medlem af ECEAT
Landsforeningen for økologisk landboturisme er i 2013 medlem af ECEAT, European Centre for Ecological and Agricultural Tourism, som er den førende europæiske organisation indenfor bæredygtig turisme blandt små udbydere og med særlig vægt på landlige omgivelser og økologisk landbrug.
ECEAT er et netværk af hundredvis af mindre turist udbydere og –virksomheder, der tilbyder bæredygtig kvalitet og fremmer lokale fællesskaber og miljøhensyn.
Se www.eceat.org


Formand for foreningen
The Chairman of the Association

Birthe Vingum Jensen
Ringstedgårdsvej 3 Sdr. Nærå.
DK - 5792 Årslev
Danmark