Oversigt over gårde
Kort over gårdenes placering
Om økoturisme
Landsforeningen for Økologisk Landboturisme
Reserver overnatninger eller bestil en brochure
Links
Turisme på øko-landbrug

På øko-landbrug kommer man tæt på naturen og den livsstil og produktionsmåde, der findes på et øko-landbrug.
Alle gårde her på hjemmesiden tilbyder ferieophold, lejrskoler, kortere ophold. De er enten certificeret som økologiske eller i gang med en omlægning. Derved er det sikkert, at der ikke bruges pesticider, der både kan ødelægge fødevarerne og grundvandet. Dertil kommer at man bruger egen naturgødning, hvilket betyder, at det naturlige kredsløb er opretholdt.

De økologiske gårde er meget forskellige. Nogle er store gårde, hvor man kan opleve moderne husdyrproduktion og andre er mere fritidsgårde, hvor ejeren har et andet erhverv ved siden af.

Det helt specielle ved alle disse gårde er, at de ligger i meget naturskønne omgivelser tæt ved skov eller strand og at landmanden altid vil kunne fortælle om oplevelsesmuligheder i nærheden, hvad enten der er tale om sport, fiskeri eller leg.

Mange steder kan man også deltage i dele af arbejdet og alle steder kan man spise økologisk mad, der fortrinsvis stammer fra egen produktion.

Ophold på et øko-landbrug er en unik mulighed for at koble af fra hverdagen, komme tilbage til en enkel, sund og oplevelsesrig livsstil for et stykke tid. Her trives familien, oplevelser skabes så man kommer til at tænke på det liv man lever til daglig.

At opleve en økologisk landbrugsproduktion er også en kærkommen lejlighed til at ”nå ud over køledisken” hvad mad angår. Det vil sige, at det er muligt at følge fødekæden fra "jord til bord", som man siger. Derved bliver man også en anden og måske mere kritisk og grundig forbruger næste gang man står og skal købe ind.

Alle øko-landmændene er interesserede i mennesker. Det vil sige, at de gerne vil fortælle om landbo-livet, årstidernes gang og den forunderlige natur, der altid er udgangspunktet for
deres virke.
For at høre nærmere om de forskellige muligheder, er du meget velkommen til at kontakte stederne direkte.

VELKOMMEN